ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟΧΕΥΩ ΠΡΟΤΥΠΟ

Προσφορά

Μέρος της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής υπηρεσίας Στοχεύω Πρότυπο είναι τα Βιβλία μας. Η προηγούμενη έκδοση (2022-2023) καλύπτει επαρκώς τις εξετάσεις και για τα Πρότυπα Σχολεία και για τη Χορήγηση Υποτροφιών από τα Ιδιωτικά Σχολεία (μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος). Η σειρά περιλαμβάνει συνολικά 6 βιβλία (Θέματα και Απαντήσεις).

85,00 € 35,00 €
Διαθέσιμο
Προσφορά

Μέρος της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής υπηρεσίας Στοχεύω Πρότυπο είναι τα Βιβλία μας. Η καινούρια έκδοση (2023-2024) είναι πλήρως ανανεωμένη και καλύπτει επαρκώς τις εξετάσεις και για τα Πρότυπα Σχολεία και για τη Χορήγηση Υποτροφιών από τα Ιδιωτικά Σχολεία. Η σειρά περιλαμβάνει συνολικά 6 βιβλία (Θέματα και Απαντήσεις).

85,00 € 50,00 €
Διαθέσιμο

Το εκπαιδευτικό βιβλίο ΣΤΟΧΕΥΩ ΠΡΟΤΥΠΟ – Μαθηματικών απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία για τις εξετάσεις εισαγωγής τους στα Πρότυπα Λύκεια. Το βιβλίο περιέχει: Αναλυτική θεωρία της κάθε ενότητας. Λυμένες ασκήσεις για τη σωστή αφομοίωση της θεωρίας. Ασκήσεις για την τάξη για τη σχολαστική κατανόηση των εννοιών του κάθε κεφαλαίου. Ασκήσεις για το σπίτι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ενδεικτικά θέματα της ΔΕΠΠΣ των ετών 2021, 2020, 2016 & 2013. Θέματα εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια των ετών 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 & 2013. Με την ποικιλία των ασκήσεων και τη μεθοδολογία, οι μαθητές θα αποκτήσουν σιγουριά και θα έχουν όφελος για την κατανόηση των Μαθηματικών όλων των τάξεων του Γυμνασίου.

30,00 €
Διαθέσιμο

Το εκπαιδευτικό βιβλίο ΣΤΟΧΕΥΩ ΠΡΟΤΥΠΟ – Θέματα Κατανόησης Κειμένου απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία για τις εξετάσεις εισαγωγής τους στα Πρότυπα Λύκεια. Διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) μέρη: Το Α’ ΜΕΡΟΣ περιλαμβάνει Θεωρία και Ασκήσεις – Εφαρμογές με βάση τη Γραμματική. Παράλληλα, επικεντρώνεται στη δημιουργία της περίληψης, στην παράγραφο και στην συνοχή – συνεκτικότητα των κειμένων. Το Β’ ΜΕΡΟΣ περιλαμβάνει Θεωρία και Ασκήσεις – Εφαρμογές με βάση το Συντακτικό. Το Γ’ ΜΕΡΟΣ παρουσιάζει διδακτικές προτάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται 17 Θεματικές Ενότητες της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου. Το Δ’ ΜΕΡΟΣ περιλαμβάνει 27 Κριτήρια Αξιολόγησης, βασισμένα στις θεματικές ενότητες.

30,00 €
Μη Διαθέσιμο

Μέρος της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής υπηρεσίας Στοχεύω Πρότυπο είναι τα Βιβλία μας.

50,00 €
Μη Διαθέσιμο