Λογισμικό Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις των Πρότυπων Σχολείων

Εκπαιδευτική καινοτομία της διαδικασίας Στοχεύω Πρότυπο αποτελεί η ψηφιακή πλατφόρμας Akadimos Online Training Simulation.

Πρόκειται για ένα λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο για επιπλέον εξάσκηση στα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένων.

Η έμπειρη Εκπαιδευτική Ομάδα Καθηγητών του Στοχεύω Πρότυπο έχει φτιάξει ένα σύνολο από ασκήσεις, έτσι ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις απαιτήσεις των εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία, στις Υποτροφίες σε Ιδιωτικά, αλλά και στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς.

Εκπαιδευτικά η χρήση της πλατφόρμας από τους μαθητές συνδυάζεται με τα εβδομαδιαία μαθήματα. Οι Καθηγητές προτρέπουν τους μαθητές προκειμένου να μπουν και να κάνουν εξάσκηση και ορίζουν τα κεφάλαια με τα οποία θα ασχοληθούν.

Το πρώτο σετ ασκήσεων είναι ορατό στα παιδιά μετά την ολοκλήρωση του έβδομου φροντιστηριακού μαθήματος.

Η ψηφιακή πλατφόρμα Akadimos Online Training Simulation στοχεύει:

• στην εξάσκηση των μαθητών στην επίλυση δύσκολων ασκήσεων
• στην εξοικείωση των μαθητών στον τρόπο των εξετάσεων για τα Πρότυπα
• στην εκμάθηση και εμβάθυνση των μαθηματικών προβλημάτων
• στην κατανόηση και τον εμπλουτισμό του Λεξιλογίου

και περιλαμβάνει:

• περισσότερες από 5.000 ασκήσεις με πολλές και διαφορετικές μορφές: ανοικτού τύπου, συμπλήρωσης κενών, Σ-Λ, αντιστοίχισης, κουίζ κ.α.
• Θεωρία & E-book
• Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Δοκιμάστε τη νέα ψηφιακή μας πλατφόρμα για τις εξετάσεις των Πρότυπων Σχολείων εδώ
(Username: demo, Password: demo)