Προγραμματισμός Ραντεβού

Μπορείτε να προγραμματίσετε εύκολα και γρήγορα το ραντεβού σας με τους Διευθυντές των Φροντιστηρίων μας και να ενημερωθείτε για τα Προγράμματα Σπουδών έγκαιρα και έγκυρα. Το ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή online. Δείτε παρακάτω την διαθεσιμότητα ανά εκπαιδευτήριο: