Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Γυμνασίου

 

Προετοιμασία Μαθητών Γ΄ Γυμνασίου για την Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία | Εκπαιδευτική Διαδικασία Στοχεύω Πρότυπο

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία Στοχεύω Πρότυπο προετοιμάζει μαθητές Γ΄ Γυμνασίου που στοχεύουν στην εισαγωγή τους στα Πρότυπα Σχολεία και στην απόκτηση Υποτροφιών από Ιδιωτικά Σχολεία με ένα πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει:

• Μαθήματα 1 φορά την εβδομάδα σε 7 μελή τμήματα
• Βιβλία
• Εξάσκηση μέσω του λογισμικού ATS
• Συμμετοχή σε Προσομοιώσεις Εξετάσεων

 

Δοκιμασία Γνωστικής Επάρκειας

 

Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών στα Φροντιστήριά μας, ακολουθεί η Δοκιμασία Γνωστικής Επάρκειας (ΔΓΕ) η οποία αποτελεί μια πολύ καθοριστική ενέργεια για την σωστή ένταξη των μαθητών.

Η ΔΓΕ περιλαμβάνει 7 στάδια τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στους γονείς πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Σκοπός μας είναι να πετύχουμε την ομοιογένεια – ομοιομορφία του τμήματος καθώς και τη σωστή χημεία ανάμεσα στα παιδιά, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη.

Ενημερώσεις και Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς! Γίνετε και εσείς μέλος της μεγάλης οικογένειας επιτυχόντων του Ακάδημου. Ακάδημος coaching & πέτυχες!