Πανελλαδικές 2024

Πανελλαδικές 2024

31.5.2024 | Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Tα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας είναι σαφή και δεν παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση.

🟡Θέμα Α
Περίληψη συγκεκριμένου αποσπάσματος του Κειμένου 1, η οποία προϋποθέτει να εφαρμόσουν οι μαθητές τις τεχνικές πύκνωσης που έχουν διδαχθεί.

🟡Θέμα Β
Τα ερωτήματα του θέματος Β είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και ανταποκρίνονται στη διδαχθείσα ύλη της θεωρίας. Επιπλέον προσοχή χρειάζεται η προσέγγιση του Β2α αναφορικά με τη σύνδεση της πρόθεσης και του τρόπου ανάπτυξης και του Β3 αναφορικά με τις γλωσσικές επιλογές που καθιστούν το κείμενο βιωματικό.

🟡Θέμα Γ
Παρουσιάζει πληθώρα κειμενικών δεικτών τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές για να τεκμηριώσουν την απάντησή τους.

🟡Θέμα Δ
Αφορά στα οφέλη που αποκομίζει ο άνθρωπος από τα ταξίδια. Για το συγκεκριμένο ζητούμενο οι μαθητές μπορούσαν να αντλήσουν ιδέες από τα Κείμενα αναφοράς. Στο δεύτερο ζητούμενο καλούνται να αναπτύξουν τις προσωπικές τους επιλογές που στοχεύουν στην επίτευξης της ψυχικής ηρεμίας και ισορροπίας. Το επικοινωνιακό πλαίσιο είναι άρθρο γνώμης για την ιστοσελίδα του σχολείου.

 

04.06.2024 | Θέματα Βιολογίας
 
Τα θέματα στο μάθημα της Βιολογίας απαιτούσαν καλή γνώση της θεωρίας από όλο το φάσμα της ύλης, με έμφαση στις λεπτομέρειες, αλλά και σωστή διαχείριση του χρόνου.
Αναλυτικότερα :
🟡 Θέμα Α
Οι ερωτήσεις κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης και δεν έκρυβαν ιδιαίτερες δυσκολίες για τους μαθητές που είχαν μελετήσει επαρκώς όλη τη θεωρία του βιβλίου.
🟡 Θέμα Β
Οι ερωτήσεις ήταν μέσα στο πνεύμα των θεμάτων του σχολικού βιβλίου και παρεμφερείς με θέματα που είχαν δουλέψει οι προετοιμασμένοι μαθητές.
🟡 Θέμα Γ
Το θέμα αυτό απαιτούσε προσοχή σε ό,τι αφορούσε τη μετάλλαξη. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες.
🟡 Θέμα Δ
Απαιτητικό θέμα, με τα ερωτήματα Δ2 και Δ3 να χρειάζονται, για να απαντηθούν σωστά, επαρκή κατανόηση και συνδυαστική αντιμετώπιση των κεφαλαίων 5 και 9 . Στο Δ4 ερώτημα, ήταν απαραίτητη η κατανόηση της εκφώνησης σε βάθος.
Εν κατακλείδι , θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα θέματα μέσα στο χρονικό όριο των εξετάσεων.
 
 
04.06.2024 | Θέματα Μαθηματικών
 
🟡Το σημερινό διαγώνισμα των Μαθηματικών ήταν απαιτητικό και κάλυπτε σχεδόν όλο το εύρος της διδακτέας ύλης. Τα θέματα είχαν κλιμακούμενης δυσκολίας ασκήσεις που, είτε αφορούσαν βασικές έννοιες των μαθηματικών , είτε απαιτούσαν βαθιά κατανόηση της θεωρίας.
Οι μαθητές-τριες έπρεπε να έχουν άριστη προετοιμασία, παρατηρητικότητα, ψυχραιμία και άνεση στην εκτέλεση των πράξεων για να ανταπεξέλθουν στο διαγώνισμα.
 
 
06.06.2024 | Θέματα Χημείας
 
🟡Τα σημερινά θέματα της Χημείας χαρακτηρίζονται ως αναμενόμενα και μέσα στο πνεύμα των περσινών θεμάτων.
Όπως κάθε χρόνο είχαμε απαιτητικά ερωτήματα για να μπορέσουν διακριθούν οι άρτια διαβασμένοι χωρίς όμως να απαιτείται ιδιαίτερη κριτική σκέψη.
Οι καλά προετοιμασμένοι και προσεκτικοί μαθητές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα ώστε να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσαν τα παρακάτω:
🟡θέμα Α: Α2, Α5 (1, 2)
🟡θέμα Β : Β1 (γ), Β4
🟡θέμα Γ: Γ1, στο γνωστό δεντράκι υπήρχε κρυμμένη αλογονοφορμική αντίδραση (Λ + Μ), Γ2 (β)
🟡Θέμα Δ: αυξημένης δυσκολίας το Δ2 (β) και η ισοστάθμιση στο Δ3 (α)
 
 
 06.06.2024 | Θέματα ΑΕΠΠ
 

Τα φετινά θέματα, στο μάθημα της Πληροφορικής, θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ελαφρώς πιο δύσκολα από τα περσινά, με διαβαθμισμένη δυσκολία. Αλλά, όπως και τις προηγούμενες χρονιές δεν υπάρχει το θέμα που θα ξεχώριζε τον πολύ καλά προετοιμασμένο μαθητή από τους υπόλοιπους.

Το βασικό χαρακτηριστικό των θεμάτων είναι ότι από την λεγόμενη «νέα ύλη» υπήρχαν, αναλογικά, πολύ λίγα θέματα (σύνολο 11 μονάδες)
Ειδικότερα:
🟡Το θέμα Α απαιτεί την βασική κατανόηση της θεωρίας χωρίς κάποιες ιδιαιτερότητες.
🟡Το Β1 είναι μια τυπική μετατροπή ΓΙΑ σε ΟΣΟ με την δυσκολία των δύο εμφωλευμένων επαναλήψεων που τρέχουν ανάποδα. Απλή εφαρμογή της μεθολογίας της σχετικής ενότητας.
🟡 Το Β2 εφαρμόζει δύο μοτίβα σε τετραγωνικό πίνακα. Απλή τυπική άσκηση συμπλήρωσης κενών.
🟡 Στο Β3 εφαρμόζει κάποιος την βασική θεωρίαδιαχείρισης μιας ουράς.
🟡Το Β4 έχει διδαχθεί στην τάξη και είναι αντιγραφή θέματος παλαιότερης χρονιάς.
🟡Το Θέμα Γ είναι ένα απαιτητικό, αλλά τυπικό θέμα Γ. Απαιτεί αρχικά σωστή κατανόηση των απαιτήσεων, στη συνέχεια σχεδιασμό και τμηματική υλοποίηση στο πρόχειρο. Δηλαδή σωστή εφαρμογή της μεθοδολογίας, που έχει αναλυθεί στην τάξη, επίλυσης των θεμάτων αυτού του είδους.
🟡Το Θέμα Δ ζητά την εφαρμογή βασικών λειτουργιών σε πίνακες. Μαθητής που έχει κάνει το σχετικό ασκησιολόγιο δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Το υποπρόγραμμα που ζητά (σειριακή αναζήτηση) είναι από τα βασικά του αντίστοιχου κεφαλαίου και επίσης (όπως και το Β4), έχει ξαναζητηθεί, πάνω από μια φορά, σε πανελλήνιες.

Συνοπτικά:

Ένας σωστά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να φτάσει στο απόλυτο, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

 

12.06.2024 | Θέματα Φυσικής
 
Γενικά τα φετινά θέματα θεωρούνται τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών.
🟡 Θέμα Α  Κρίνεται εύκολο, κατανοητό και από όλο το εύρος της ύλης.
🟡 Θέμα Β  Αν και συνολικά ήταν αναμενόμενο , απαιτούσε πολύ χρόνο από τους υποψηφίους. Τα θέματα Β2 και Β3 ουσιαστικά αποτελούν ασκήσεις και όχι θέματα ανοιχτού τύπου.
🟡 Θέμα Γ  Αν και αναμενόμενο και αυτό , είχε πολλές παγίδες που θα κοστίσουν αρκετά μόρια σε όσους δεν προσέξουν τις πράξεις και την εκφώνηση. Απαιτεί βαθιά κατανόηση των φαινομένων της ταλάντωσης και των κυμάτων.
🟡 Θέμα Δ  Ήταν συνδυαστικό, για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. Είχε πολλά υποερωτήματα, τα περισσότερα από τα οποία απαιτούσαν πολύ χρόνο.
 
Συνολικά, τα φετινά θέματα θεωρούνται απαιτητικά, μεγάλα σε έκταση και με αρκετές παγίδες. Το τρίωρο σίγουρα δεν επαρκούσε για την ολοκληρωμένη επεξεργασία των θεμάτων. Η δυσκολία των φετινών θεμάτων είναι βέβαιο ότι θα περιορίσει των αριθμό των άριστων γραπτών.
 
 
12.06.2024 | Θέματα Οικονομίας
 
Τα θέματα γενικά θεωρήθηκαν προσιτά και κάπως ευκολότερα σε σύγκριση με τα περσινά. Αξιοσημείωτη ήταν η απουσία ερωτημάτων που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τους άριστους μαθητές από τους πολύ καλούς. Συγκεκριμένα:
 
🟡Θέμα Α  Περιείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου, καλύπτοντας ευρέως την ύλη χωρίς να υπάρχουν παγίδες.
🟡Θέμα Β  Οι μαθητές κλήθηκαν να περιγράψουν την ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού, όταν μεταβάλλεται η συμπεριφορά καταναλωτών ή των παραγωγών.
🟡Θέμα Γ  Άσκηση που αφορούσε στην παραγωγή και το κόστος των επιχειρήσεων, με σαφείς και χωρίς παγίδες ερωτήσεις. Το αλγεβρικό μέρος του τελευταίου ερωτήματος παρουσίασε κάποιες τεχνικές απαιτήσεις.
🟡Θέμα Δ  Άσκηση που συνδύαζε ερωτήσεις από διαφορετικά κεφάλαια της ύλης, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στις πράξεις. Το τελευταίο υποερώτημα ήταν πρωτότυπο και για αυτό απαιτούσε την δημιουργικότητα των υποψηφίων.