19 Ιαν 2023

Νέα Δεδομένα

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με νέα τροπολογία την οποία κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, οι υποψήφιοι μαθητές πλέον θα μπορούν να δηλώνουν μέχρι Δύο Πρότυπα Σχολεία και Ένα Πειραματικό Σχολείο.

Σας παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Δυνατότητα υποβολής δήλωσης προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 4692/2020 «3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε Π.Σ.. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα στην αίτησή του να δηλώνει με σειρά προτίμησης μέχρι δύο (2) Π.Σ.. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα (1) ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την Παρ. 7.».