17 Φεβ 2022

Γραπτή Αξιολόγηση των Μαθητών Μας

Αγαπητοί Γονείς, Μαθητές,

Σας ενημερώνουμε πως στην ψηφιακή μας πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί Γραπτές Αξιολογήσεις για όλα τα παιδιά όλων των βαθμίδων από Ε΄Δημοτικού μέχρι και Γ΄Λυκείου.