11 Μαΐ 2021

Εξετάσεις Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων Εισαγωγής σε Πρότυπα Σχολεία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που συνοδεύει την απόφαση με Αρ. Πρωτ.:51614/Δ6 της 11-5-2021 για αύξηση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε 112*, η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια θα γίνει την Δευτέρα 28 Ιουνίου.

* Τα 112 σχολεία χωρίζονται σε 37 Πρότυπα (εξετάσεις για την εισαγωγή στις 28/06) και σε 75 Πειραματικά (κλήρωση για την εισαγωγή στις 24/06).

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από το Υπουργείο με νέο ΦΕΚ. Όταν θα έχουμε και νέες πληροφορίες θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.