07 Ιαν 2023

Επιστρέψαμε

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά

Από τις 03 Ιανουαρίου έχουμε επιστρέψει για τα τμήματα του Λυκείου και τα τμήματα για τα Πρότυπα Σχολεία. Από 09 Ιανουαρίου περιμένουμε και τα παιδιά του Γυμνασίου στα Φροντιστήριά μας.