06 Μαΐ 2023

Έναρξη Νέων Τμημάτων Ε΄–> Στ΄ Δημ. για Πρότυπα & Ιδιωτικά Σχολεία

Σας ενημερώνουμε πως από την Πέμπτη 04 Μαΐου ξεκίνησαν Νέα Τμήματα Ε΄–>Στ΄ Δημοτικού για παιδιά που στόχο έχουν την Εισαγωγή τους σε Πρότυπα & Ιδιωτικά Σχολεία.

Ευχόμαστε Καλή Αρχή σε όλα τα παιδιά.