Εκπαιδευτική Διαδικασία

Στα Φροντιστήρια Ακάδημος η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις  βασίζεται στην Ολοκληρωμένη Εκπαιδευτική "Διαδικασία Στοχεύω Πανεπιστήμιο".

Πρόκειται για ένα επιτυχημένο σύστημα εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας, η οποία περιλαμβάνει 5 στάδια:

 • Μαθήματα από εξειδικευμένους καθηγητές σε έως 7μελή Ομοιογενή Τμήματα 
 • Μάθημα συνδυαστικό σε τραπέζιπίνακα και με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας
 • Βιβλία από τους καλύτερους Εκδοτικούς Οίκους & Εκπαιδευτικό Υλικό
 • 5 περίοδοι προσομοιώσεων Πανελλαδικών Εξετάσεων
 • Ομαδοσυνεργατικές Διεργασίες σε έξτρα ώρες από τις προκαθορισμένες

Διαδικασία Ένταξης Μαθητών στα τμήματά μας

 • Προσκόμιση ελέγχου προόδου.
  Πριν την αίτηση εγγραφής ο μαθητής οφείλει να προσκομίσει τον έλεγχο προόδου του στον οποίο θα πρέπει να έχει γενικό μέσο όρο άνω του 15. Με την οριοθέτηση του βαθμού δε θέλουμε να αποκλείσουμε ομάδες παιδιών αλλά να πλαισιώσουμε τα παιδιά που ήδη φοιτούν στα Φροντιστήριά μας, με μαθητές που ενδιαφέρονται και που θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους. Αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη όλων αυτών είναι η είσοδος στις τάξεις του Φροντιστηρίου να πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένες συνθήκες.
 • Δοκιμασία Γνωστικής Επάρκειας, η οποία πραγματοποιείται σε 2 μαθήματα.
 • Προσωπική Συνέντευξη των μαθητών με τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους.

Με τα παραπάνω ο μαθητής πλέον τοποθετείται σε τμήμα που αρμόζει πλήρως στο ύφος, το επίπεδο και τις δυνατότητές του.

Επιπλέον Παροχές 

 • Τονωτική εβδομάδα μαθημάτων 2 φορές το χρόνο με σαφή προσανατολισμό σε μαθήματα και ύλη
 • Έξτρα διαγωνίσματα για παιδιά που δεν έγραψαν καλά σε κάποιο από τα διαγωνίσματά μας και έξτρα πρόγραμμα ιδιαιτέρων μαθημάτων για κάλυψη κενών
 • Ενισχυτικά Φύλλα Εργασίας που ανεβαίνουν στην εκπαιδευτική μας πλατφόρμα
 • Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα και υπηρεσία οι οποίο ενημερώνουν τους γονείς σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε live streaming. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι που μιλούν καθημερινά με όλους τους μαθητές και λύνουν αμέσως το όποιο πρόβλημα δημιουργείται
 • Προγράμματα μελέτης στα παιδιά για καλύτερη οργάνωση του χρόνου τους
 • Ημερίδες Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων με τα Test Horizon
 • Σεμινάρια Διαχείρισης Άγχους, Χρόνου και Τεχνικών Μελέτης