Διοικητική Διάρθρωση

Οι Διοικητικοί και οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι έχουν ως στρατηγικό σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Φροντιστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, την υποστήριξη θεμάτων οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας των μαθημάτων, τη διαχείριση των εκδόσεων καθώς και τον συντονισμό και την επίβλεψη της διαδικασίας Διαγωνισμάτων και Προσομοιώσεων.

dioikitiko organogramma