25 Απρ 2024

Διαγνωστικό Τεστ Εισόδου - Κατάταξης για Πρότυπα και Ιδιωτικά Σχολεία (Θερινά Τμήματα)

Σας ενημερώνουμε πως το Σάββατο 27/04 θα δοθεί το Online Διαγνωστικό Τεστ Εισόδου - Κατάταξης για τα παιδιά που θέλουν να μπουν σε Πρότυπα ή Ιδιωτικά Σχολεία (Στ΄Δημοτικού).