Διαδικασία Εισαγωγής των Μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία

Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία για την Α’ Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου γίνεται με ειδική δοκιμασία (εξετάσεις).

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερα.

Το Υπουργείο Παιδείας, με αντίστοιχο ΦΕΚ, ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης για τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού και για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου.  Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας  και σε επίπεδο συνθηκών έχουν την ίδια κωδικοποίηση με τις γνωστές Πανελλαδικές εξετάσεις.

Κοινά θέματα σε κοινή μέρα και ώρα για όλα τα Πρότυπα Σχολεία της χώρας. Οι εξετάσεις διαρκούν 2,5 ώρες για τους μαθητές Δημοτικού, 3 ώρες για τους μαθητές του Γυμνασίου και τα θέματα δίνονται και για τα δύο μαθήματα κατά την έναρξη. Οι μαθητές καλούνται να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους,  ώστε να απαντήσουν επαρκώς τόσο στο μάθημα της Κατανόησης Κειμένου, όσο και στα Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι μαθητές πλέον θα μπορούν να δηλώνουν μέχρι Δύο Πρότυπα Σχολεία και Ένα Πειραματικό Σχολείο.

Σας παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Δυνατότητα υποβολής δήλωσης προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 4692/2020 «3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε Π.Σ.. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα στην αίτησή του να δηλώνει με σειρά προτίμησης μέχρι δύο (2) Π.Σ.. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα (1) ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την Παρ. 7.».

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στις εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πρότυπου Σχολείου στο οποίο στοχεύετε. Συμπληρώνοντας την αίτηση λαμβάνετε μια βεβαίωση υποβολής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στον εκάστοτε μαθητή και αποτελεί το Δελτίο Εξεταζομένου.

Περισσότερα για τις οδηγίες διεξαγωγής, τον τόπο και την ώρα εξέτασης μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του εκάστοτε σχολείου πατώντας εδώ.

Κάθε χρονιά ο αριθμός των ενδιαφερομένων που κάνουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής διαφέρει από τους μαθητές που δίνουν τελικά. Παρακάτω μπορείτε να δείτε πόσοι μαθητές έκαναν αίτηση, πόσοι έδωσαν ανά σχολείο και πόσοι μαθητές εισήχθησαν, όπως επίσης τη βάση εισαγωγής για κάθε σχολείο και το βαθμό του παιδιού που πέρασε πρώτο:

Σχολικό έτος 2024 -2025

 

Ανάβρυτα Γυμνάσιο:

Θέσεις 72  – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Βαρβάκειος Γυμνάσιο:

Θέσεις 96 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:

Θέσεις 72 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:

Θέσεις 156 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων:

Θέσεις 52 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Ευαγγελική Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 72 – Έδωσαν: – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Ιωνίδειος Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 108 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Ζάνειος Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 104 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου:

Θέσεις 78 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Ανάβρυτα Λύκειο:

Θέσεις 24 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Πρότυπο Λύκειο Αγίων Αναργύρων:

Θέσεις 29 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Πρότυπο Λύκειο Ιλίου:

Θέσεις 0 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Ευαγγελική Σχολή Λύκειο:

Θέσεις 3 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Ζάνειος Σχολή Λύκειο:

Θέσεις 8 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

1ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης:

Θέσεις 48 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης:

Θέσεις 52 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

1ο Λύκειο Θεσσαλονίκης:

Θέσεις 2 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Γυμνάσιο Ζωσιμαίας:

Θέσεις 88 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Λύκειο Ζωσιμαίας:

Θέσεις 8 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Γυμνάσιο Πατρών:

Θέσεις 64 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Γυμνάσιο Τρίπολης:

Θέσεις 66 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Γυμνάσιο Πρέβεζας:

Θέσεις 48 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Γυμνάσιο Βόλου:

Θέσεις 92 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Λύκειο Βόλου:

Θέσεις 5 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Γυμνάσιο Χαλκίδας:

Θέσεις 96 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Λύκειο Χαλκίδας:

Θέσεις 25 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης:

Θέσεις 72 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Λύκειο Καστοριάς:

Θέσεις 44 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Γυμνάσιο Μυτιλήνης:

Θέσεις 45 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

 

Λύκειο Μυτιλήνης:

Θέσεις 21 – Έδωσαν:  – Βάση Εισαγωγής:  – Βαθμός Πρώτου: 

Σχολικό έτος 2023 -2024

Από τους 9.339 μαθητές που είχαν καταθέσει έγκυρες αιτήσεις διαγωνίσθηκαν 8.405 μαθητές για 1.696 θέσεις στα 31 Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια σε 10 Περιφέρειες της χώρας.

 

Ανάβρυτα Γυμνάσιο:

Θέσεις 72 – Έδωσαν: 586 – Βάση Εισαγωγής: 84 – Βαθμός Πρώτου: 100

 

Βαρβάκειος Γυμνάσιο:

Θέσεις 96 – Έδωσαν: 607 – Βάση Εισαγωγής: 82 – Βαθμός Πρώτου: 98

 

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:

Θέσεις 78 – Έδωσαν: 357 – Βάση Εισαγωγής: 74 – Βαθμός Πρώτου: 92

 

2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:

Θέσεις 156 – Έδωσαν: 868 – Βάση Εισαγωγής: 76 – Βαθμός Πρώτου: 98

 

Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων:

Θέσεις 52 – Έδωσαν: 405 – Βάση Εισαγωγής: 78 – Βαθμός Πρώτου: 96

 

Ευαγγελική Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 72 – Έδωσαν: – Βάση Εισαγωγής: 82 – Βαθμός Πρώτου: 100

 

Ιωνίδειος Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 108 – Έδωσαν: 561 – Βάση Εισαγωγής: 76 – Βαθμός Πρώτου: 98

 

Ζάνειος Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 104 – Έδωσαν: 531 – Βάση Εισαγωγής: 70 – Βαθμός Πρώτου: 90

 

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου:

Θέσεις 66 – Έδωσαν: 459 – Βάση Εισαγωγής: 72 – Βαθμός Πρώτου: 98

 

Ανάβρυτα Λύκειο:

Θέσεις 18 – Έδωσαν: 183 – Βάση Εισαγωγής: 70 – Βαθμός Πρώτου: 90

 

Πρότυπο Λύκειο Αγίων Αναργύρων:

Θέσεις 29 – Έδωσαν: 152 – Βάση Εισαγωγής: 62 – Βαθμός Πρώτου: 74

 

Πρότυπο Λύκειο Ιλίου:

Θέσεις 13 – Έδωσαν: 118 – Βάση Εισαγωγής: 60 – Βαθμός Πρώτου: 72

 

Ευαγγελική Σχολή Λύκειο:

Θέσεις 3 – Έδωσαν: 89 – Βάση Εισαγωγής: 80 – Βαθμός Πρώτου: 88

 

Ζάνειος Σχολή Λύκειο:

Θέσεις 8 – Έδωσαν: 128 – Βάση Εισαγωγής: 70 – Βαθμός Πρώτου: 86

 

1ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης:

Θέσεις 52 – Έδωσαν: 379 – Βάση Εισαγωγής: 72 – Βαθμός Πρώτου: 98

 

2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης:

Θέσεις 52 – Έδωσαν: 424 – Βάση Εισαγωγής: 76 – Βαθμός Πρώτου: 90

 

1ο Λύκειο Θεσσαλονίκης:

Θέσεις 04 – Έδωσαν: 89 – Βάση Εισαγωγής: 66 – Βαθμός Πρώτου: 92

 

Γυμνάσιο Ζωσιμαίας:

Θέσεις 88 – Έδωσαν: 255 – Βάση Εισαγωγής: 60 – Βαθμός Πρώτου: 92

 

Λύκειο Ζωσιμαίας:

Θέσεις 8 – Έδωσαν: 89 – Βάση Εισαγωγής: 60 – Βαθμός Πρώτου: 76

 

Γυμνάσιο Πατρών:

Θέσεις 64 – Έδωσαν: 271 – Βάση Εισαγωγής: 64 – Βαθμός Πρώτου: 92

 

Γυμνάσιο Τρίπολης:

Θέσεις 66 – Έδωσαν: 66 – Βάση Εισαγωγής: 14 – Βαθμός Πρώτου: 76

 

Γυμνάσιο Πρέβεζας:

Θέσεις 55 – Έδωσαν: 56 – Βάση Εισαγωγής: 12 – Βαθμός Πρώτου: 74

 

Γυμνάσιο Βόλου:

Θέσεις 75 – Έδωσαν: 172 – Βάση Εισαγωγής: 52 – Βαθμός Πρώτου: 88

 

Λύκειο Βόλου:

Θέσεις 19 – Έδωσαν: 43 – Βάση Εισαγωγής: 44 – Βαθμός Πρώτου: 64

 

Γυμνάσιο Χαλκίδας:

Θέσεις 96 – Έδωσαν: 251 – Βάση Εισαγωγής: 54 – Βαθμός Πρώτου: 90

 

Λύκειο Χαλκίδας:

Θέσεις 32 – Έδωσαν: 110 – Βάση Εισαγωγής: 54 – Βαθμός Πρώτου: 82

 

Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης:

Θέσεις 96 – Έδωσαν: 317 – Βάση Εισαγωγής: 60 – Βαθμός Πρώτου: 94

 

Λύκειο Καστοριάς:

Θέσεις 44 – Έδωσαν: 96 – Βάση Εισαγωγής: 44 – Βαθμός Πρώτου: 68

 

Γυμνάσιο Μυτιλήνης:

Θέσεις 55 – Έδωσαν: 133 – Βάση Εισαγωγής: 52 – Βαθμός Πρώτου: 84

 

Λύκειο Μυτιλήνης:

Θέσεις 14 – Έδωσαν: 30 – Βάση Εισαγωγής: 42 – Βαθμός Πρώτου: 60

Σχολικό έτος 2022 -2023

Φέτος διαγωνίσθηκαν 8.752 υποψήφιοι για 1.766 θέσεις για Εισαγωγή σε 31 Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.

 

Ανάβρυτα Γυμνάσιο:

Θέσεις 72 – Έκαναν αίτηση: 925 – Έδωσαν: 843 – Βάση Εισαγωγής: 84 – Βαθμός Πρώτου: 94

 

Βαρβάκειος Γυμνάσιο:

Θέσεις 96 – Έκαναν αίτηση: 575 – Έδωσαν: 519 – Βάση Εισαγωγής: 76 – Βαθμός Πρώτου: 94

 

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:

Θέσεις 78 – Έκαναν αίτηση: 525 – Έδωσαν: 474 – Βάση Εισαγωγής: 76 – Βαθμός Πρώτου: 94

 

2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:

Θέσεις 156 – Έκαναν αίτηση: 602 – Έδωσαν: 546 – Βάση Εισαγωγής: 68 – Βαθμός Πρώτου: 94

 

Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων:

Θέσεις 52 – Έκαναν αίτηση: 430 – Έδωσαν: 384 – Βάση Εισαγωγής: 74 – Βαθμός Πρώτου: 92

 

Ευαγγελική Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 72 – Έκαναν αίτηση: 621 – Έδωσαν: 557 – Βάση Εισαγωγής: 84 – Βαθμός Πρώτου: 96

 

Ιωνίδειος Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 108 – Έκαναν αίτηση: 466 – Έδωσαν: 438 – Βάση Εισαγωγής: 68 – Βαθμός Πρώτου: 96

 

Ζάνειος Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 104 – Έκαναν αίτηση: 416 – Έδωσαν: 396- Βάση Εισαγωγής: 66 – Βαθμός Πρώτου: 90

 

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου:

Θέσεις 70 – Έκαναν αίτηση: 472 – Έδωσαν: 440 – Βάση Εισαγωγής: 72 – Βαθμός Πρώτου: 88

 

Ανάβρυτα Λύκειο:

Θέσεις 18 – Έκαναν αίτηση: 252 – Έδωσαν: 181 – Βάση Εισαγωγής: 74 – Βαθμός Πρώτου: 96

 

Πρότυπο Λύκειο Αγίων Αναργύρων:

Θέσεις 29 – Έκαναν αίτηση: 131 – Έδωσαν: 97 – Βάση Εισαγωγής: 52 – Βαθμός Πρώτου: 92

 

Πρότυπο Λύκειο Ιλίου:

Θέσεις 18 – Έκαναν αίτηση: 72 – Έδωσαν: 56- Βάση Εισαγωγής: 48 – Βαθμός Πρώτου: 66

 

Ευαγγελική Σχολή Λύκειο:

Θέσεις 30 – Έκαναν αίτηση: 177 – Έδωσαν: 129 – Βάση Εισαγωγής: 62 – Βαθμός Πρώτου: 90

 

Ζάνειος Σχολή Λύκειο:

Θέσεις 8 – Έκαναν αίτηση: 92 – Έδωσαν: 65 – Βάση Εισαγωγής: 64 – Βαθμός Πρώτου: 64

 

1ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης:

Θέσεις 52 – Έκαναν αίτηση: 421 – Έδωσαν: 317 – Βάση Εισαγωγής: 70 – Βαθμός Πρώτου: 92

 

2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης:

Θέσεις 52 – Έκαναν αίτηση: 450 – Έδωσαν: 384 – Βάση Εισαγωγής: 74 – Βαθμός Πρώτου: 94

 

1ο Λύκειο Θεσσαλονίκης:

Βάση Εισαγωγής: 66

 

2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης:

Βάση Εισαγωγής: 82

 

Γυμνάσιο Ζωσιμαίας:

Θέσεις 88 – Έκαναν αίτηση: 312 – Έδωσαν: 279 – Βάση Εισαγωγής: 60 – Βαθμός Πρώτου: 90

 

Λύκειο Ζωσιμαίας:

Βάση Εισαγωγής: 22

 

Γυμνάσιο Πατρών:

Θέσεις 64 – Έκαναν αίτηση: 301 – Έδωσαν: 257 – Βάση Εισαγωγής: 66 – Βαθμός Πρώτου: 88

 

Γυμνάσιο Τρίπολης:

Θέσεις 96 – Έκαναν αίτηση: 91 – Έδωσαν: 72 – Βάση Εισαγωγής: – – Βαθμός Πρώτου: 76

 

Γυμνάσιο Πρέβεζας:

Θέσεις 57 – Έκαναν αίτηση: 57 – Έδωσαν: 52 – Βάση Εισαγωγής: – – Βαθμός Πρώτου: 84

 

Γυμνάσιο Βόλου:

Θέσεις 75 – Έκαναν αίτηση: 38 – Έδωσαν: 142 – Βάση Εισαγωγής: 46 – Βαθμός Πρώτου: 82

 

Λύκειο Βόλου:

Βάση Εισαγωγής: 40

 

Γυμνάσιο Χαλκίδας:

Θέσεις 96 – Έκαναν αίτηση: 241 – Έδωσαν: 217 – Βάση Εισαγωγής: 52 – Βαθμός Πρώτου: 92

 

Λύκειο Χαλκίδας:

Βάση Εισαγωγής: 60

 

Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης:

Βάση Εισαγωγής: 62

 

Λύκειο Καστοριάς:

Θέσεις 60 – Έκαναν αίτηση: 76 – Έδωσαν: 67 – Βάση Εισαγωγής: 36 – Βαθμός Πρώτου: 72

 

Γυμνάσιο Μυτιλήνης:

Βάση Εισαγωγής: 42

 

Λύκειο Μυτιλήνης:

Βάση Εισαγωγής: 48

Σχολικό έτος 2021 -2022

Ανάβρυτα Γυμνάσιο:

Θέσεις 72 – Έκαναν αίτηση: 902 – Έδωσαν: 817 – Βάση Εισαγωγής: 86

 

Ανάβρυτα Λύκειο:

Θέσεις 30 – Έκαναν αίτηση: 212 – Έδωσαν: 179 – Βάση Εισαγωγής: 74

 

Βαρβάκειος Γυμνάσιο:

Θέσεις 96 – Έκαναν αίτηση: 622 – Έδωσαν: 558 – Βάση Εισαγωγής: 82

 

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:

Θέσεις 78 – Έκαναν αίτηση: 281 – Έδωσαν: 220 – Βάση Εισαγωγής: 64

 

2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:

Θέσεις 156 – Έκαναν αίτηση: 660 – Έδωσαν: 599 – Βάση Εισαγωγής: 72

 

Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων:

Θέσεις 52 – Έκαναν αίτηση: 374- Έδωσαν: 329 – Βάση Εισαγωγής: 76

 

Πρότυπο Λύκειο Αγίων Αναργύρων:

Θέσεις 30 – Έκαναν αίτηση: 78- Έδωσαν: 65 – Βάση Εισαγωγής: 56

 

Ευαγγελική Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 78 – Έκαναν αίτηση: 593 – Έδωσαν: 552 – Βάση Εισαγωγής: 82

 

Ευαγγελική Σχολή Λύκειο:

Θέσεις 3 – Έκαναν αίτηση: 76 – Έδωσαν: 58 – Βάση Εισαγωγής: 84

 

Ιωνίδειος Σχολή:

Θέσεις 108 – Έκαναν αίτηση: 495 – Έδωσαν: 472 – Βάση Εισαγωγής: 74

 

Ζάνειος Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 100 – Έκαναν αίτηση: 382 – Έδωσαν: 362 – Βάση Εισαγωγής: 64

 

Ζάνειος Σχολή Λύκειο:

Θέσεις 5 – Έκαναν αίτηση: 80 – Έδωσαν: 58 – Βάση Εισαγωγής: 72

 

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου:

Θέσεις 78 – Έκαναν αίτηση: 305 – Έδωσαν: 258 – Βάση Εισαγωγής: 60

 

3ο ΓΕΛ Ιλίου:

Θέσεις 13 – Έκαναν αίτηση: 55 – Έδωσαν: 51 – Βάση Εισαγωγής: 58

 

1ο ΓΕΛ Αθηνών:

Θέσεις 20 – Έκαναν αίτηση: 99 – Έδωσαν: 80 – Βάση Εισαγωγής: 68

 

2ο ΓΕΛ Αθηνών:

Θέσεις 6 – Έκαναν αίτηση: 65 – Έδωσαν: – Βάση Εισαγωγής: 74

 

1ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης:

Θέσεις 52 – Έκαναν αίτηση: 380 – Έδωσαν: 286 – Βάση Εισαγωγής: 72

 

2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης:

Θέσεις 52 – Έκαναν αίτηση: 399 – Έδωσαν: 341 – Βάση Εισαγωγής: 76

 

Γυμνάσιο Ζωσιμαίας :

Θέσεις 88 – Έκαναν αίτηση: 249 – Έδωσαν: 237 – Βάση Εισαγωγής: 64

 

Γυμνάσιο Πατρών :

Θέσεις 64 – Έκαναν αίτηση: 302 – Έδωσαν: 256 – Βάση Εισαγωγής: 68

 

Γυμνάσιο Πρέβεζας:

Θέσεις 57 – Έκαναν αίτηση: 64 – Έδωσαν: 59

 

Γυμνάσιο Βόλου:

Θέσεις 104 – Έκαναν αίτηση: 154 – Έδωσαν: 113 – Βάση Εισαγωγής: 34

 

Γυμνάσιο Χαλκίδας:

Θέσεις 92 – Έκαναν αίτηση: 207 – Έδωσαν: 183 – Βάση Εισαγωγής: 48

 

Λύκειο Καστοριάς:

Θέσεις 60 – Έκαναν αίτηση: 102 – Έδωσαν: 98 – Βάση Εισαγωγής: 46

Σχολικό έτος 2020 -2021

Ανάβρυτα Γυμνάσιο:

Θέσεις 78 – Έκαναν αίτηση: 865 – Έδωσαν: 800 – Βάση Εισαγωγής: 82

 

Ανάβρυτα Λύκειο:

Θέσεις 30 – Έκαναν αίτηση: 192 – Έδωσαν: 164 – Βάση Εισαγωγής: 80

 

Βαρβάκειος Γυμνάσιο:

Θέσεις 96 – Έκαναν αίτηση: 606 – Έδωσαν: 563 – Βάση Εισαγωγής: 80

 

2ρο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας:

Θέσεις 156 – Έκαναν αίτηση: 419 – Έδωσαν: 363 – Βάση Εισαγωγής: 60

 

Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων:

Θέσεις 52 – Έκαναν αίτηση: 448- Έδωσαν: 392 – Βάση Εισαγωγής: 74

 

Ευαγγελική Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 78 – Έκαναν αίτηση: 753 – Έδωσαν: 715 – Βάση Εισαγωγής: 84

 

Ευαγγελική Σχολή Λύκειο:

Θέσεις 3 – Έκαναν αίτηση: 76 – Έδωσαν: 59 – Βάση Εισαγωγής: 84

 

Ιωνίδειος Σχολή:

Θέσεις 108 – Έκαναν αίτηση: 621 – Έδωσαν: 593 – Βάση Εισαγωγής: 78

Σχολικό έτος 2019 -2020

Ανάβρυτα Γυμνάσιο:

Θέσεις 78 – Έκαναν αίτηση: 873 – Έδωσαν: 820 – Βάση Εισαγωγής: 95,5 (σε κλήρωση για την 78η θέση, 4 μαθητές)

 

Ανάβρυτα Λύκειο:

Θέσεις 31 – Έκαναν αίτηση: 271 – Έδωσαν: 146 – Βάση Εισαγωγής: 80 (σε κλήρωση για την 31η θέση, 2 μαθητές)

 

Βαρβάκειος Γυμνάσιο:

Θέσεις 96 – Έκαναν αίτηση: 751 – Έδωσαν: 706 – Βάση Εισαγωγής: 93,5 (σε κλήρωση για τις θέσεις 92,93,94,95 & 96, 10 μαθητές)

 

Βαρβάκειος Λύκειο:

Θέσεις 24 – Έκαναν αίτηση: 125 – Έδωσαν: 76 – Βάση Εισαγωγής: 74 (σε κλήρωση για την 24η θέση, 3 μαθητές)

 

Ευαγγελική Σχολή Γυμνάσιο:

Θέσεις 78 – Έκαναν αίτηση: 654 – Έδωσαν:615 – Βάση Εισαγωγής: 93,5 (ισοβαθμία στις θέσεις 74-82)

 

Ιωνίδειος Σχολή:

Θέσεις 108 – Έκαναν αίτηση: 603 – Έδωσαν: 569 – Βάση Εισαγωγής: 88,5 (σε κλήρωση για τις θέσεις 106, 107 & 108, 4 μαθητές)