Πρόγραμμα σπουδών Γ΄Λυκείου | Τελική Ευθεία

Η Γ΄ Λυκείου χαρακτηρίζεται ως τάξη εντατικοποίησης της προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Έχοντας αυτήν τη φιλοσοφία:

  • Φροντίζουμε για την έγκαιρη κάλυψη της ύλης έχοντας έναν αυστηρό χρονοπρογραμματισμό
  • Συστήνουμε προσωπικό πρόγραμμα μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά και παρακολουθούμε τη λειτουργία του, ώστε αν χρειαστεί να επανακαθορίσουμε τους χρόνους και τις συνθήκες μελέτης
  • Μεριμνούμε για την εμπέδωση της ύλης μέσα από συνεχείς επαναλήψεις
  • Δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να ελέγχουν την πρόοδό τους μέσα από τα σταθμισμένα διαγωνίσματά μας δίνοντάς τους και δεύτερη ευκαιρία, εφόσον χρειαστεί
  • Φέρνουμε σε επαφή μέσα από τις ανοιχτές ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, τους μαθητές με τα επιμέρους Πανεπιστημιακά τμήματα με σκοπό να διευκολύνουμε την τελική επιλογή τους
 

 

 

Η Γ’ Λυκείου αποτελεί την Τάξη Τελικής Προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές ανάλογα την ομάδα προσανατολισμού και το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν ακολουθούν ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών.

  • Το πρόγραμμα Θερινών τοποθετείται σε 3 ή 4 ημέρες (κατόπιν συνεννόησης με τα παιδιά)
  • Το πρόγραμμα Χειμερινών τοποθετείται σε 4 από τις 5 ημέρες της εβδομάδας. Το Σάββατο τα παιδιά γράφουν Διαγωνίσματα. Κυριακή ελεύθερη.
  • 7μελή ομοιογενή τμήματα, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως

Χειμερινό Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου

Θετικές και Τεχνολογικές σπουδές

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία   3
Μαθηματικά   4
Φυσική   3
Χημεία   3
Σύνολο  13

Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία   3
Μαθηματικά   4
Α.Ο.Θ.   2
Πληροφορική   2
Σύνολο  11

 

Υγείας & Ζωής

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία   3
Βιολογία   3
Φυσική   3
Χημεία   3
Σύνολο  12

 

Θερινή Προετοιμασία Β΄ προς Γ΄ Λυκείου

Θετικές και τεχνολογικές σπουδές

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία   3
Μαθηματικά   4
Φυσική   3
Χημεία   3
Σύνολο  13*

*Στη θερινή προετοιμασία κάνουμε 7 εβδομάδες μάθημα. Οι 6 πρώτες γίνονται στο διάστημα Ιουνίου και Ιουλίου και η 7η τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Για τον αναλυτικό χρονοπρογραμματισμό των θερινών τμημάτων θα πρέπει να απευθυνθείτε στις γραμματείες του Φροντιστηρίου ώστε να προγραμματιστεί ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο. Διαφορετικά μπορείτε και μόνοι σας να προγραμματίσετε το ραντεβού σας πατώντας εδώ.

Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία   3
Μαθηματικά   4
Α.Ο.Θ.   2
Πληροφορική   2
Σύνολο  11*

*Στη θερινή προετοιμασία κάνουμε 7 εβδομάδες μάθημα. Οι 6 πρώτες γίνονται στο διάστημα Ιουνίου και Ιουλίου και η 7η τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Για τον αναλυτικό χρονοπρογραμματισμό των θερινών τμημάτων θα πρέπει να απευθυνθείτε στις γραμματείες του Φροντιστηρίου ώστε να προγραμματιστεί ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο. Διαφορετικά μπορείτε και μόνοι σας να προγραμματίσετε το ραντεβού σας πατώντας εδώ.

Υγείας & Ζωής

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία   3
Βιολογία   3
Φυσική   3
Χημεία   3
Σύνολο  12*

*Στη θερινή προετοιμασία κάνουμε 7 εβδομάδες μάθημα. Οι 6 πρώτες γίνονται στο διάστημα Ιουνίου και Ιουλίου και η 7η τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Για τον αναλυτικό χρονοπρογραμματισμό των θερινών τμημάτων θα πρέπει να απευθυνθείτε στις γραμματείες του Φροντιστηρίου ώστε να προγραμματιστεί ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο. Διαφορετικά μπορείτε και μόνοι σας να προγραμματίσετε το ραντεβού σας πατώντας εδώ.