Β΄Λυκείου | Σε τροχιά εξετάσεων

Η Β΄ Λυκείου λειτουργεί προπαρασκευαστικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις καθώς είναι μια τάξη βαθμιαίας εμβάθυνσης στη γνώση. Στόχος είναι η εμπέδωση ενός πιο συστηματικού τρόπου σκέψης και η δυνατότητα στον μαθητή να καλύψει εκπαιδευτικές ελλείψεις προηγούμενων ετών.

Στον Ακάδημο επιδιώκουμε:

  • Να οργανώσουμε τη διδασκαλία και την εμπέδωση της ύλης με βάση τα προγράμματα σπουδών
  • Να δημιουργήσουμε τις ικανές συνθήκες για την σωστή προετοιμασία και έγκαιρη επανάληψη
  • Να βοηθήσουμε τον μαθητή να διαμορφώσει συνείδηση «επαγγελματία» υποψηφίου
  • Να προσφέρουμε πρόγραμμα που τοποθετείται σε 3 ή 4 ημέρες
  • Να παρέχουμε 7μελή ομοιογενή τμήματα, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως

Χειμερινό Πρόγραμμα B΄Λυκείου

 

Το Φροντιστήριο λειτουργεί με την φιλοσοφία της διετούς προετοιμασίας για τις εξετάσεις των παιδιών στην Γ΄ Λυκείου. Για αυτόν τον σκοπό τα προγράμματά μας είναι προσαρμοσμένα με τέτοιο τρόπο ώστε από τον Νοέμβριο της Β' Λυκείου, να ξεκινάμε και την ύλη της Γ'. Για την αναλυτική παρουσίαση και τον χρονοπρογραμματισμό των τμημάτων μας θα πρέπει να απευθυνθείτε στις γραμματείες του Φροντιστηρίου ώστε να προγραμματιστεί ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο. Διαφορετικά μπορείτε και μόνοι σας να προγραμματίσετε το ραντεβού σας πατώντας εδώ.

Θετικές και Τεχνολογικές σπουδές

Μαθήματα Υποχρεωτικής ΦοίτησηςΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία    2
Άλγεβρα Β΄Λυκ.    2

Φυσική
(Β΄& Γ΄Λυκ.)

    2

Χημεία 
(Β΄& Γ΄Λυκ.)

    2
Μαθηματικά Γ΄Λυκ.    1
Σύνολο    9
Μαθήματα Προαιρετικής ΦοίτησηςΏρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄ Λυκ.   1
Φυσική Προσανατολισμού Β΄ Λυκ.   1

 

Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθήματα Υποχρεωτικής ΦοίτησηςΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία   2
Άλγεβρα Β΄Λυκ.   2
Μαθηματικά Γ΄Λυκ.   1
ΑΟΘ Γ΄Λυκ.   1
Πληροφορική Γ΄Λυκ.   1
Σύνολο   7
Μάθημα Προαιρετικής ΦοίτησηςΏρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄ Λυκ.   1
Φυσική Προσανατολισμού Β΄ Λυκ.   1

 

Υγείας & Ζωής

Μαθήματα Υποχρεωτικής ΦοίτησηςΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία   2
Φυσική
(Β΄& Γ΄Λυκ.)
   2
Χημεία 
(Β΄& Γ΄Λυκ.)
   2
Βιολογία Γ΄Λυκ.   2
Σύνολο   8
Μάθημα Προαιρετικής ΦοίτησηςΏρες
Άλγεβρα Β΄ Λυκ.   2
Μαθηματικά Προσανατολισμού Β΄ Λυκ.   1
Φυσική Προσανατολισμού Β΄ Λυκ.   1

 

Θερινή Προετοιμασία Α΄προς Β΄Λυκείου

Θετικές και Τεχνολογικές σπουδές

Υποχρεωτικά ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία  2
Άλγεβρα   2
Φυσική  2
Σύνολο  6

 

Οικονομίας & Πληροφορικής

Υποχρεωτικά ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία    2
Άλγεβρα    2
Σύνολο    4

 

Υγείας & Ζωής

Υποχρεωτικά ΜαθήματαΏρες
Έκθεση/Λογοτεχνία   2
Άλγεβρα    2
Φυσική   2
Σύνολο   6