Α΄Λυκείου | Τάξη Εισόδου

Μέσα από την οργανωμένη και αδιάλειπτη εκπαιδευτική διαδικασία ο μαθητής εξοικειώνεται με τις απαιτήσεις του Νέου Λυκείου επιτυγχάνοντας στις τελικές εξετάσεις το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στον Ακάδημο από πολύ νωρίς δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, που παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα:

  • Να επιλύουν προβλήματα αυτενεργώντας αλλά και με τη βοήθειά μας
  • Να αξιοποιούν παραγωγικά τον χρόνο τους
  • Να επιτυγχάνουν στόχους γνωστικούς μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες
  • Να επιλέγουν πρόγραμμα που τοποθετείται σε 3 ημέρες
  • Να συμμετέχουν σε 7μελή ομοιογενή τμήματα, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως

Χειμερινό Πρόγραμμα Α΄ Λυκείου

 

Στα Φροντιστήριά μας οι μαθητές παρακολουθούν ένα ευέλικτο εβδομαδιαίο πρόγραμμα με Μαθήματα Πυλώνες ή/και προαιρετικά, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της Κατεύθυνσης που σκοπεύουν να ακολουθήσουν. Για την αναλυτική παρουσίαση και τον χρονοπρογραμματισμό των τμημάτων μας θα πρέπει να απευθυνθείτε στις γραμματείες του Φροντιστηρίου ώστε να προγραμματιστεί ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο. Διαφορετικά μπορείτε και μόνοι σας να προγραμματίσετε το ραντεβού σας πατώντας εδώ.

Θετικές και Τεχνολογικές σπουδές

Μαθήματα Πυλώνες    Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία     2
Άλγεβρα     2
Φυσική     2
Χημεία     1
Σύνολο     7
Προαιρετικά ΜαθήματαΏρες
Αρχαία Ελληνικά  1
Γεωμετρία  1

Θερινή Προετοιμασία Γ΄Γυμνασίου προς Α΄Λυκείου

Τα Φροντιστήρια Ακάδημος δεν προτείνουν πρόγραμμα θερινής προετοιμασίας για τα παιδιά που τελειώνουν τη Γ΄Γυμνασίου, διότι είναι πλεονασμός. Έχουμε όλο το φυσικό χρόνο που χρειαζόμαστε, για να ετοιμάσουμε επαρκώς τα παιδιά σας και για το Σχολείο και για τα Πανεπιστήμια.