04 Φεβ 2023

2η Προσομοίωση 12/02

Σας ενημερώνουμε πως για την  Προσομοίωση για Πρότυπα και Ιδιωτικά Σχολεία στις 12/02, αιτήσεις από εξωτερικούς μαθητές των Φροντιστηρίων μας, θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 09/02 και ώρα 17:00 το αργότερο.