Κατανόηση Κειμένου, Γραμματική & Συντακτικό – Στ΄ Δημοτικού

50,00

Μοιραστείτε το!

Κατανόηση Κειμένου και Γραμματική – Συντακτικό (Συν Βιβλίο Λύσεων)

Τα βιβλία αποτελούν ένα πλήρες βοήθημα όχι μόνο για τα παιδιά που πρόκειται να δώσουν για Πρότυπα, αλλά για όλους τους μαθητές του Δημοτικού και περιλαμβάνουν:

  • θεωρία Δομής Παραγράφου, στοιχεία στίξης, κειμενικούς δείκτες
  • ασκήσεις γραμματικές, συντακτικές και ετυμολογικές σε κάθε κείμενο ξεχωριστά για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας
  • περισσότερες από 27 θεματικές ενότητες με ερωτήσεις κατανόησης που απαιτούν την άσκηση κριτικής σκέψης
  • επαναληπτικά τεστ προσομοιωτικού χαρακτήρα

Δείτε τις ημερομηνίες που δίνονται οι προσομοιωτικές μας εξετάσεις

 

Μοιραστείτε το!