47 χρόνια εμπειρίας!

Όραμά μας η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας ομίλου!

Βrandname

 Ισχυρό και αξιόπιστο brand name στην εκπαιδευτική αγορά με 47 χρόνια επιτυχίες

Know How
Διαθέτουμε πλήρως την τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς (εκπαίδευση, επιχειρείν, marketing, διαφήμιση κ.α.)
Στρατηγική
 Από την έναρξη ενός νέου εκπαιδευτηρίου εφαρμόζουμε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο για την προσέλκυση πελατολογίου
Διοικητικό Μοντέλο
 Κάθε εκπαιδευτήριο ακολουθεί το διοικητικό μοντέλο των κεντρικών εφαρμόζοντας τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις επί του τίτλου.
Training Προσωπικού
Παρέχουμε έμπειρο και εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, με την υποστήριξη εκπαιδευτικών εγχειριδίων και σεμιναρίων
Marketing Plan
Το Marketing εφαρμόζεται από τα κεντρικά του ομίλου με με σκοπό την εξυπηρέτηση πελατοκεντρικών στόχων (local marketing)

95%

Στρατηγική

95%

Εμπειρία

98%

Τεχνογνωσία

100%

Συνεχής Υποστήριξη

Μοιραστείτε το!