Ομάδες Αριστείας

Τα Φροντιστήρια Ακάδημος δημιουργούν μια νέα και δυναμική εκπαιδευτική υπηρεσία, τις Ομάδες Αριστείας για μαθητές Α' & Β' Γυμνασίου.

Αιέν Αριστεύειν

Προγράμματα Σπουδών

Υποτροφίες Ιδιωτικών Σχολείων

Αμπελόκηποι

Μαθιού Μακκά 1 & Ερυθρού Σταθρού 3


Τηλ: 210 6918868

Μαρούσι

Γ. Κονδύλη και Όθωνος 1


Τηλ: 210 6124000
Φαξ: 210 6141681

Νέα Σμύρνη

Ελευθερίου Βενιζέλου 65 & Καλλιπόλεως 1


Τηλ: 210 9311000