ΑΚΑΔΗΜΟΣ TEST

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στις Ενότητες της ECDL - Δείτε τα αποτελέσματα

Διαχείριση Η/Υ και Αρχείων (Windows)

Έναρξη

Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Έναρξη

Υπολογιστικές Καρτέλες (Excel)
Έναρξη
Χρήση Διαδικτύου (Web - Outlook)
Έναρξη